My stories

Ulotna postaci o złocistych włosach niczym pszenica falująca w kłosach. Ty jedna potrafisz w dreszcz me ciało wprowadzić. Ulotna postaci o lagunowych oczach, w których tonąć, tonąć potrafię. I marzyć […]